UCAS » About UCAS » Committee

The Committee of 10th UCAS (2018)

 

XMU (Xiamen University)

Mengyang LIU (PhD Candidate) mengyang@stu.xmu.edu.cn
Shuai GU (MS Candidate) shuai_gu@qq.com
Wei-Ying LI (PhD Candidate) lwy@stu.xmu.edu.cn
Lusita MEILANA (PhD Candidate) lusitameilana@yahoo.co.id
Yi-Wei SHANG (MS Candidate) ywshangxmu@163.com
Tian-Li HE (MS Candidate) hetianli@stu.xmu.edu.cn
Dai-Yin ZHONG (MS Candidate) 1069480408@qq.com
Li-Ce WANG (MS Candidate) 2448952723@qq.com

 

NSYSU(National Sun Yat-sen University)

Yi-Bei LIANG (PhD candidate) sos990678@gmail.com

NTOU (National Taiwan Ocean University)

Zhen-Wei LI (PhD candidate)  wunkdis@gmail.com
Wei-Cheng LIN (MS Candidate)  dwhs810077@gmail.com
Chia-Yu HSU (MS Candidate) tw1994831109@gmail.com
Chun-Jui SU (MS Candidate) qsujonathan@gmail.com

 

HKU (The University of Hong Kong)

Sarah Lok Yee Lau (PhD candidate) sarahlly@connect.hku.hk
Rebekah Butler (PhD candidate) rebekahjbtlr@gmail.com
Rhyn Cheung (MS Candidate) rhyn@connect.hku.hk


Jointly Organized By